SUPERLIGA SENIORKE


prijem - pozitivno % (idealan prijem + prijem) / svi prijemi
Page size
#0
TADIC ALEKSANDRA 56%(162/291)
#0
GOCANIN BOJANA 54%(43/80)
#0
JEGDIC ALEKSANDRA 54%(216/402)
#0
#0
#0
#0
MILENKOVIC BOJANA 47%(271/576)
#0
DJURDJEVIC SANJA 47%(239/510)
#0
ZELENOVIC MARIJA 46%(151/331)
10°#0
DIMIC MILENA 45%(217/479)