2022/23 SUPER KUP SRBIJE ZA SENIORE


2022 SUPER KUP SRBIJE ZA SENIORE 2022 SUPER KUP SRBIJE ZA SENIORE Standing

najbolji poenter(poeni / setova)

#9

MILIJAMRDAK 5(20/4)

#10

LUKATADIC 5(20/4)

#21

PETARKRSMANOVIC 4,25(17/4)

#24

DAVIDMEHIC 3,75(15/4)

#2

GRUVAEUSDANIEL 2,75(11/4)

najbolji server(as-servis / setova)

#18

NOVICABJELICA 1(4/4)

#4

LAZARBAJANDIC 0,5(2/4)

#17

MAKSIMBUCULJEVIC 0,5(2/4)

#9

MILIJAMRDAK 0,5(2/4)

#10

LUKATADIC 0,25(1/4)

najbolji bloker(uspešni blokovi / setova)

#21

PETARKRSMANOVIC 2,5(10/4)

#11

STEFANJANKOVIC 1(1/1)

#10

LUKATADIC 1(4/4)

#2

GRUVAEUSDANIEL 0,75(3/4)

#8

ALEKSABATAK 0,75(3/4)

najbolji poenter(poeni)

#10

LUKATADIC 20

#24

DAVIDMEHIC 15

najbolji server(as-servis)

#10

LUKATADIC 1

najbolji bloker(uspešni blokovi)

#10

LUKATADIC 4

prijem - pozitivno %(idealan prijem + prijem) / svi prijemi

#2

GRUVAEUSDANIEL 53%(8/15)

#21

MILORADKAPUR 48%(12/25)

#7

STEFANNEGIC 42%(15/36)

#24

DAVIDMEHIC 36%(10/28)

#10

LUKATADIC 34%(13/38)

napad - idealno %poen iz napada / svi napadi

#6

MILANZECEVIC 59%(10/17)

#10

LUKATADIC 52%(15/29)

#9

MILIJAMRDAK 48%(16/33)

#24

DAVIDMEHIC 43%(12/28)

#4

LAZARBAJANDIC 38%(6/16)

DREAM TEAM

KOREKTOR 1  
MRDAK M.
(PARTIZAN EFBET)
BLOKER 2  
BJELICA N.
(PARTIZAN EFBET)
SMEČ 1  
TADIC L.
(PARTIZAN EFBET)

SMEČ 2  
BAJANDIC L.
(VOJVODINA - Novi Sad)
BLOKER 1  
KRSMANOVIC P.
(VOJVODINA - Novi Sad)
DIZAČ 1  
BUCULJEVIC M.
(VOJVODINA )
LIBERO 1  
KAPUR M.
(PARTIZAN EFBET)
 • LIBERO 2  
  NEGIC S.
  (VOJVODINA - Novi Sad)
 • DIZAČ 2  
  BATAK A.
  (PARTIZAN EFBET)
 • BLOKER 3  
  RUDIC A.
  (VOJVODINA - Novi Sad)
 • BLOKER 4  
  PETROVIC D.
  (PARTIZAN EFBET)
 • KOREKTOR 2  
  ZECEVIC M.
  (VOJVODINA - Novi Sad)
 • SMEČ 3  
  DANIEL G.
  (PARTIZAN EFBET)
 • SMEČ 4  
  MEHIC D.
  (VOJVODINA - Novi Sad)

DREAM TEAM

KOREKTOR 1  
MRDAK M.
(PARTIZAN EFBET)
BLOKER 2  
BJELICA N.
(PARTIZAN EFBET)
SMEČ 1  
TADIC L.
(PARTIZAN EFBET)

SMEČ 2  
BAJANDIC L.
(VOJVODINA - Novi Sad)
BLOKER 1  
KRSMANOVIC P.
(VOJVODINA - Novi Sad)
DIZAČ 1  
BUCULJEVIC M.
(VOJVODINA )
LIBERO 1  
KAPUR M.
(PARTIZAN EFBET)
 • LIBERO 2  
  NEGIC S.
  (VOJVODINA - Novi Sad)
 • DIZAČ 2  
  BATAK A.
  (PARTIZAN EFBET)
 • BLOKER 3  
  RUDIC A.
  (VOJVODINA - Novi Sad)
 • BLOKER 4  
  PETROVIC D.
  (PARTIZAN EFBET)
 • KOREKTOR 2  
  ZECEVIC M.
  (VOJVODINA - Novi Sad)
 • SMEČ 3  
  DANIEL G.
  (PARTIZAN EFBET)
 • SMEČ 4  
  MEHIC D.
  (VOJVODINA - Novi Sad)

DREAM TEAM

KOREKTOR 1  
MRDAK M.
(PARTIZAN EFBET)
BLOKER 2  
BJELICA N.
(PARTIZAN EFBET)
SMEČ 1  
TADIC L.
(PARTIZAN EFBET)

SMEČ 2  
BAJANDIC L.
(VOJVODINA - Novi Sad)
BLOKER 1  
KRSMANOVIC P.
(VOJVODINA - Novi Sad)
DIZAČ 1  
BUCULJEVIC M.
(VOJVODINA )
LIBERO 1  
KAPUR M.
(PARTIZAN EFBET)
LIBERO 2  
NEGIC S.
(VOJVODINA - Novi Sad)
DIZAČ 2  
BATAK A.
(PARTIZAN EFBET)
BLOKER 3  
RUDIC A.
(VOJVODINA - Novi Sad)
SMEČ 3  
DANIEL G.
(PARTIZAN EFBET)
BLOKER 4  
PETROVIC D.
(PARTIZAN EFBET)
SMEČ 4  
MEHIC D.
(VOJVODINA - Novi Sad)
KOREKTOR 2  
ZECEVIC M.
(VOJVODINA - Novi Sad)